Savunma Sanayi Danışmanlığı

Savunma Sanayi Danışmanlığı

5202 sayılı Kanunun 6’ncı maddesinde “Makamdan; gizlilik dereceli bilgi, belge, proje veya malzemeye nüfuzu gerektiren savunma sanayii konuları ile ilgisi olan her kişi için Kişi Güvenlik Belgesi ve projenin uygulanacağı tesis veya yer için de Tesis Güvenlik Belgesi alınması zorunludur. Yürürlükte bulunan NATO Güvenlik Talimatı, NATO ile ilgili faaliyet gösteren kurum ve kuruluşların, Tesis Güvenlik Belgesi almak zorunda olduklarını belirtmektedir.

Tesis Güvenlik Belgesi, savunma sanayii güvenliği uygulamaları bakımından gerçek veya tüzel bir kişiye ait bir tesisin, belgede belirtilen gizlilik derecesine uygun durumda olduğunu gösteren idarî bir tespit niteliğinde olup, kuruluşun talebi üzerine ve sadece Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde mal ve hizmet üretmek üzere ve Türkiye Cumhuriyeti şirketler hukuku mevzuatına uygun olarak kurulmuş, Savunma Sanayii Millî Güvenlik Makamınca aranan şartları sağlayan kuruluşlar için tanzim edilir.

 Tesis Güvenlik Belgesinin geçerlilik süresi beş yıldır. Tesis Güvenlik Belgesi sadece, verildiği adreste yer alan tesisler için geçerlidir.

            Kişi Güvenlik Belgesi başvurusunda bulunmayan kuruluşlar, Tesis Güvenlik Belgesi başvurusu da yapamaz.

Danışmanlık Hizmetlerimiz için Kuruluşun ve Firmanın yapısı organizasyonu incelenir. İnceleme sonucunda Gereksinim Analizleri ve Raporu Hazırlanır. Hazırlanan Rapor Firma Yöneticileri ile değelendirilir ve onaylarına sunulur. Onaylanmasını müteakip Tasarım ve Uygulama dokümanı hazırlanır. Hazırlanan bu rapor çerçevesinde Uygulama işlemlerine geçilir. Uygulmadan yapılan işlemlerde görülen eksiklikler Tasarım Dokümanına göre yenide oluşturulur. Uygulama sonucu testler yapılır. Test ve değerlendirme dokümanı hazırlanır. Proje Yönetimi başaryla sonuçlandırılır. Eğitimler verilir ve uygulam hayata geçirilir.

Danışmanlık uzun bilgi ve deneyimle kazanır zaman ve yaşla ilgisi yoktur.Danışmanlık bir süreçtir ve süreç sonucunda ya başarı vardır ya başarı vardır. Diğer derece ve değerlendirmeler tasnif dışı kalır.

Danışmanlık karşılıklı güven ve inanmaya dayanır.

Savunma Sanayi ile iligli verdiğimiz hizmetler;

KİŞİ GÜVENLİK BELGESİ

TESİS GÜVENLİK BELGESİ (MİLLİ VE NATO)

ÜRETİM İZİN BELGESİ

İTHALAT İHRACAT İZİN BELGELERİ

SAVUNMA SANAYİ PROJELERİ 

NATO PROJELERİ

İHALE DOSYALARI